KS Boiler – Sản xuất, lắp đặt & sửa chữa lò hơi

Giới thiệu khách hàng Cung cấp khái quát những thông tin về đối tác của bạn, bao gồm ngành nghề,  lĩnh vực, tầm nhìn và sứ mệnh của họ.

Vấn đề Làm rõ những khó khăn, thách thức mà khách hàng đang gặp phải cũng như những yếu tố cản trở họ đạt được mục tiêu

Giải pháp Chia sẻ cách họ tìm thấy bạn, tại sao họ chọn bạn, giải pháp họ chọn và cách nó được triển khai.

Kết quả Kết quả và lợi ích mà khách hàng đạt được từ việc áp dụng giải pháp của công ty; đi kèm dẫn chứng và số liệu cụ thể.

Kết luận Chia sẻ đánh giá, phản hồi từ khách hàng và lời khuyên mà họ dành cho những người tiêu dùng khác.

Call-To-Action Định hướng hành động của người đọc để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Có thể cung cấp thông tin liên lạc của doanh nghiệp và sử dụng các nút đăng ký.

Phạm Thương Tính
Phạm Thương Tính

Là chuyên gia trong lĩnh vực DIgital Marketing. Có hành trình 8+ năm trong lĩnh vực Digital Marketing, trong đó có 4 năm đảm nhiệm vị trí Digital Marketing Manager. Hiện tại đang quản lý một đội ngũ chuyên viên kỹ thuật quảng cáo gồm 8 thành viên hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bài viết: 957