Thiết kế thương hiệu

STT HẠNG MỤC THIẾT KẾ SỐ LƯỢNG MẶT GIẤY VNĐ
1 Logo (Kèm theo Guideline) 01 00 5.000.000 – 9.000.000
2 Giấy viết thư (2 sizes nhỏ + lớn) 02 00 1,000,000
3 Bao thư (2 sizes nhỏ + lớn) 01 00 2,000,000
4 Folder A4 01 00 1,500,000
5 Name card 01 02 1,500,000
6 Thẻ nhân viên 01 02 1,500,000
7 Đĩa (nhãn + bìa) 01 00 2,000,000
8 Poster (KH cung cấp hình ảnh) 01 01 1,500,000
9 Banner (KH cung cấp hình ảnh) 01 01 1,500,000
10 Billboard (KH cung cấp hình ảnh) 01 01 2,500,000
11 Flyer (Trang A4 x 2 mặt) 01 02 2,000,000
12 Ly 01 00 500,000
13 Nón 01 00 500,000
14 Áo 01 00 600,000
15 Móc khóa 01 00 200,000
16 Bút/ bút chì 01 00 500,000
17 Handbook – basic (Cẩm nang cơ bản) 01 00 2,500,000
18 Paper bag – basic (túi giấy cơ bản) 01 00 1,500,000
19 T-Shirt/uniform/pg uniform (bộ đồng phục) 01 00 1,000,000
20 Hat/helmet/clock/raincoat/cup/mug/flag (mũ / mũ bảo hiểm / đồng hồ / áo mưa / cốc / cốc / cờ) 01 00 100,000
21 Sign (welcome sign/office sign/department-position sign) Bảng hiệu (bảng hiệu chào mừng / bảng hiệu văn phòng /.v.v.) 01 01 2,500,000
22 Email signature (chữ ký email) 01 00 500,000
23 Screensaver / (trang) 01 00 1,000,000
24 Layout website / (trang) 01 00 1,000,000
25 Xử lý hình ảnh (In ấn, web) 01 00 500,000
26 Voucher (15x7cm) 01 02 1,500,000
27 Xử lý thông tin nội dung file ảnh (jpg) 01 01 300,000
28 Carton box (Thùng carton 50x50cm) 01 00 2,000,000
29 Catalogue 01 01 800,000

Hãy tăng trưởng cùng Lokas.

0971 217 371

Chuyên gia: Phạm Thương Tính

Email: ads@lokas.vn