Slogan là gì

តើពាក្យស្លោកជាអ្វី? វិធីសាស្រ្តសម្រាប់អ្នកដើម្បីបង្កើតម៉ាកតែមួយគត់

តើពាក្យស្លោកជា  អ្វី? ហេតុអ្វីអាជីវកម្មគួរមានពាក្យស្លោកប្លែក និងប្លែក? នេះគឺជាពាក្យស្លោកទីផ្សារដែលជួយអតិថិជនចងចាំផលិតផល/សេវាកម្មរបស់អ្នកបានយូរ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នា រៀនពីរបៀបបង្កើតពាក្យស្លោកដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន។ យើងនឹងពន្យល់បន្ថែមអំពីរឿងនេះ។

1. តើពាក្យស្លោកជាអ្វី?

ពាក្យស្លោក៖   បាវចនា – ជាឃ្លាខ្លី និងលេចធ្លោ ឬអាចបំភ្លេចបាន ដែលប្រើក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ម៉ាកនីមួយៗជារឿយៗត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យស្លោក ដែលតាមរយៈនោះ អតិថិជនអាចចងចាំភ្លាមៗអំពីផលិតផល/សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មណាមួយ។

ពាក្យស្លោក La Gi Phuong Phap Tao ពាក្យស្លោកគំនិតនៃពាក្យស្លោក

លក្ខណៈនៃពាក្យស្លោកគឺដើម្បីគ្របដណ្តប់រូបភាពផលិតផល/សេវាកម្មដ៏ល្អនៃម៉ាកនោះ។ ឬវាជាទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន។ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ ពាក្យស្លោកត្រូវតែមានតែមួយគត់។ ជាញឹកញយ មនុស្សនឹងប្រើវិធីប្រើពាក្យពេចន៍ ដូចជាការសរសេរអក្សរផ្ចង់ ពាក្យប្រៀបធៀបជាដើម។ ពាក្យស្លោកកាន់តែប្លែក វាកាន់តែប្លែកសម្រាប់ម៉ាករបស់អ្នក។

2. តើការប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកសម្រាប់អាជីវកម្មមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

ការធ្វើជាម្ចាស់ពាក្យស្លោកប្រកបដោយគុណភាពនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីផ្សារ។

ពាក្យស្លោក La Gi Phuong Phap Tao ពាក្យស្លោក ១អត្ថប្រយោជន៍ ពាក្យស្លោកនាំមករកអាជីវកម្ម

2.1 បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីជំហររបស់សហគ្រាសនៅក្នុងទីផ្សារ

ពាក្យស្លោកមួយផ្នែកក៏បង្ហាញពីទីតាំងនៃអាជីវកម្ម និងបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាផងដែរ។ រាល់ពេលដែលពួកគេឮពាក្យស្លោកជាក់លាក់ អតិថិជនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណម៉ាក ឬអាជីវកម្មនៅថ្ងៃនោះជាកម្មសិទ្ធិ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះ ពាក្យស្លោកដែលទាក់ទងនឹងគុណភាពផលិតផល/សេវាកម្ម គឺជាអ្វីដែលអតិថិជនចងចាំបំផុត។

2.2 ចូលទៅក្នុង subconscious របស់អ្នកស្តាប់

តើពាក្យស្លោកមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលលេចឡើងច្រើនដងជាមួយនឹងពាក្យស្លោកដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពផលិតផល/សេវាកម្មនឹងចូលទៅក្នុងស្មារតីរបស់អ្នកមើលបន្តិចម្តងៗ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលលេចឡើង 1 ឬ 2 ដងអាចត្រូវបានរំលងដោយអ្នកស្តាប់។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើពាក្យស្លោកនោះលេចចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពិសេសពាក្យស្លោកដែលងាយចងចាំ ធ្វើឱ្យអ្នកស្តាប់ចងចាំបានយូរ។

2.3 បង្ហាញពីតម្លៃស្នូលនៃអាជីវកម្មនីមួយៗ

ពាក្យស្លោកនីមួយៗក៏បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីតម្លៃស្នូលនៃអាជីវកម្មនីមួយៗផងដែរ។ ជាពិសេសជាមួយនឹងម៉ាកល្បីៗឈានមុខគេ ពាក្យស្លោកមានគុណភាព រួមចំណែកក្នុងការប្រកាសពីតម្លៃ និងទីតាំងរបស់ពួកគេ។

ពាក្យស្លោកក៏ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីភ្ជាប់ និងទាក់ទាញអតិថិជនមកកាន់អាជីវកម្មរបស់អ្នក ប្រសិនបើប្រើបានត្រឹមត្រូវ។

3. តើគួរកត់សំគាល់អ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើតពាក្យស្លោកប្លែកៗ?

វាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការបង្កើតពាក្យស្លោកដែលពិតជាធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍តាំងពីការអានលើកដំបូង។ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលគ្រប់អាជីវកម្មត្រូវយល់ ប្រសិនបើពួកគេចង់បង្កើតពាក្យស្លោកប្លែកៗ។

ពាក្យស្លោក La Gi Phuong Phap Tao ពាក្យស្លោក ២ចំណាំដែលអ្នកត្រូវដឹងនៅពេលបង្កើត Slogan

៣.១. ឆ្ពោះទៅរក

បង្កើតពាក្យស្លោកដែលអ្នកចង់កំណត់? ពាក្យស្លោកបង្ហាញរូបភាពនៃផលិតផល/សេវាកម្មថ្មី ឬបង្ហាញរូបភាពនៃអាជីវកម្មទាំងមូល។ ពាក្យស្លោករបស់សាជីវកម្មត្រូវមានភាពទូលំទូលាយជាង ប៉ុន្តែសង្ខេប ប៉ុន្តែត្រូវបង្ហាញពីអត្ថន័យច្រើន។ ពាក្យស្លោកក៏ត្រូវកំណត់គោលដៅក្រុមអតិថិជនសំខាន់ៗដែលអាជីវកម្មចង់កំណត់គោលដៅ។

3.2 ខ្លីនិងសង្ខេប

ពាក្យ​ស្លោក​ខ្លី​ងាយ​ចាំ​ជាង​ពាក្យ​ស្លោក​វែង។ ប៉ុន្តែ​មិន​ត្រឹម​តែ​ត្រូវ​ការ​ធាតុ​សង្ខេប​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ពាក្យ​ស្លោក​ក៏​ត្រូវ​ការ​អារម្មណ៍​បន្ថែម​ទៀត​ដើម្បី​វាយ​លុក​ចិត្ត​អ្នក​អាន។ ប្រសិនបើពាក្យស្លោកនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអត្ថន័យដ៏អស្ចារ្យ វាធ្វើឱ្យអ្នកអានកាន់តែងាយស្រួលចងចាំរាល់ពេលដែលពួកគេអានវា។ ហើយចង់ឱ្យអតិថិជនចងចាំម៉ាករបស់អ្នក ពាក្យស្លោកគួរតែបញ្ចូលឈ្មោះម៉ាក។

3.3 ភាសាប្លែកៗ មិនប្រមាថ

ជម្រើសនៃពាក្យ និងពាក្យនៅក្នុងពាក្យស្លោកមួយក៏សំខាន់ផងដែរ។ យល់ស្របថាពាក្យដែលកាន់តែគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ ប្រសិទ្ធភាពក៏កាន់តែល្អ ប៉ុន្តែមិនគួរបំពានពាក្យដែលងាយយល់ខុស ប្រមាថ ឬប្រមាថដល់អ្នកអាន ទៅកាន់ម៉ាកផ្សេងឡើយ។ ភាសាដែលងាយយល់ សង្ខេប បង្ហាញពីអត្ថន័យនៃផលិតផលរបស់ម៉ាកគឺជាតម្រូវការសំខាន់បំផុត។

3.4 ការសង្កត់ធ្ងន់លើអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផល

ដើម្បីឱ្យអតិថិជនជ្រើសរើសផលិតផល/សេវាកម្មរបស់អ្នក ពាក្យស្លោកត្រូវតែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផលិតផល និងគុណភាពនៃផលិតផល។ ជាពិសេសអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលដែលទាក់ទងនឹងម៉ាក។ គ្រាន់​តែ​លើក​ឡើង​ភ្លាម​អាច​រំលឹក​ម៉ាក​ផលិតផល​នោះ។

3.5 បង្ហាញភាពខុសគ្នា

បង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងម៉ាកយីហោរបស់អ្នកពីការប្រកួតប្រជែង។ បង្ហាញតម្លៃដែលអ្នកបង្កើត ដែលមិនមែនគ្រប់ម៉ាកទាំងអស់អាចធ្វើបាននោះទេ។

ទាំងនេះគឺជារឿងជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវចងចាំនៅពេលបង្កើតពាក្យស្លោកដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ តាម​រយៈ​ព័ត៌មាន​ខាង​លើ​នេះ អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​យល់​រួច​ទៅ​ហើយ​ថា​អ្វី​ជា​ពាក្យ​ស្លោក និង​ផល​ប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ។

តោះមកមើលពាក្យស្លោកគុណភាពមួយចំនួនពីម៉ាកល្បីៗថ្ងៃនេះ៖

– ពាក្យស្លោករបស់ Nike៖ គ្រាន់តែធ្វើវា។

– ពាក្យស្លោករបស់ Kit Kat៖ សម្រាកមួយ – មាន Kit Kat ។ ចំណុចសំខាន់នៃពាក្យស្លោកនេះគឺថាពាក្យ “សម្រាក” មានន័យថាទាំងពេលសម្រាក និងបំបែករបារ Kitkat ដើម្បីញ៉ាំ។

– ពាក្យស្លោករបស់ KFC៖ Finger lickin’ good – រសជាតិឆ្ងាញ់នៅលើម្រាមដៃនីមួយៗ។ ពាក្យស្លោកបង្ហាញពីរសជាតិដ៏អស្ចារ្យនៃអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពី KFC ។

នៅមានពាក្យស្លោកច្នៃប្រឌិតជាច្រើនដែលចេញមកពីម៉ាកល្បីៗ។ ចូរបង្កើតពាក្យស្លោកគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្លួនអ្នក។

Share your love
0906039838
Facebook Chat Skype Maps