Chính sách thanh toán

Thiết kế website

Đối với các hợp đồng về dịch vụ thiết kế website của Lokas Media chúng tôi sẽ lấy trước (deposit) 50% giá trị hợp đồng để làm các chi phí thực hiện dự án. Sau khi kết thúc dự án chúng tôi sẽ lấy 50% số tiền còn lại của khách hàng mà trong hợp đồng đã ghi rõ.

Mua bán source code website

Đối với các hợp đồng về mua bán source code website của Lokas Media chúng tôi sẽ lấy trước (deposit) 100% giá trị hợp đồng để có thể bàn giao code website. VÌ một số vấn đề về an toàn giao dịch sản phẩm kỹ thuật số cũng như là phần mềm.

Dịch vụ quảng cáo

Đối với các hợp đồng về dịch vụ quảng cáo của Lokas Media chúng tôi sẽ lấy trước (deposit) 100% ngân sách dịch vụ trên giá trị hợp đồng để có thể triển khai chiến dịch quảng cáo.Sau khi kết thúc dự án hoặc chiến dịch chúng tôi sẽ lấy toàn bộ số tiền phí dịch vụ còn lại và phí phát sinh trong quá trình triển khai chiến dịch cho khách hàng mà trong hợp đồng đã ghi rõ.

Lưu ý

Mọi khoảng thu từ Lokas Media đều có biên lai thu tiền đầy đủ tạo nên sự tin tưởng đối với khách hàng.

Đối với các khoảng dịch vụ thêm ngoài hợp đồng chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và sẽ thanh toán 1 lần duy nhất sau khi dự án đã hoàn thành.