Google Display Network là gì?

Google Display Network là gì?

Quảng cáo nhận dạng thương hiệu là nơi các khách hàng tiềm năng “nhận ra” thương hiệu của bạn qua logo, biểu trưng, hình ảnh, màu sơn, giọng nói chuyện… – phần lớn thời gian, chiến lược nhận dạng thương hiệu tập trung vào việc làm nổi bật hình ảnh của bạn ở trong mắt và tâm trí khách hàng của bạn

thay vì việc bán hàng trực tuyến và các chiến dịch quảng cáo nhận diện thương hiệu chủ yếu hướng vào những mục đích dưới đây:

  • Tiếp cận tốt nhất tệp đối tượng khách hàng
  • Đưa hình ảnh thương hiệu của mình đi vào tâm trí của khách hàng
  • Thu hút khách hàng hay thay đổi thương hiệu
  • Tăng doanh thu, tạo việc làm
  • Tạo thói quen mua hàng theo tương lai
  • Giáo dục sản phẩm: là sáng tạo nên một sp với tính năng hoàn toàn mới, độc đáo nhưng có ích cho cuộc sống.

Chia sẻ tới bạn bè và gia đình