Google Advertise

Hỗ trợ phân tích: Phân tích hành vi và thói quen của khách hàng mục tiêu để tìm ra các từ khóa hiệu quả nhất nhắm đúng khách hàng mục tiêu.

Hỗ trợ tư vấn quảng cáo: Tư vấn cho khách hàng lựa chọn từ khóa, ngân sách, thời gian cho chiến dịch quảng cáo trên Google, phù hợp với sản phẩm/dịch vụ của Quý công ty.

Hỗ trợ báo cáo kết quả: Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện định kỳ của chiến dịch hàng tuần/tháng/quý hoặc bất cứ lúc nào khách hàng yêu cầu.

Checklist

Tiếp nhận thông tin

Khách hàng và Lokas cùng trao đổi và tiếp nhận các thông tin cơ bản

Key

Đề xuất giải pháp

Lokas đề xuất các giải pháp quảng cáo phù hợp ngân sách và nhu cầu

Plan

Lên kế hoạch cụ thể

Sau khi duyệt, Lokas đề ra chi tiết từng công việc rành mạch với khách hàng

Smartphone

Xây dựng hệ thống

Lokas đề xuất và bắt đầu xây dựng hệ thống quảng cáo riêng cho khách hàng.

Distribution

Triển khai quảng cáo

Lokas tiến hành thực thi kĩ thuật, báo cáo & cập nhật với khách hàng mỗi ngày

Optimize

Đo lường và tối ưu

Đo lường hiệu quả quảng cáo của khách hàng và tối ưu chuyển đổi cao nhất

Thu được những kết quả hữu ích với bạn

Booking

THÚC ĐẨY LƯỢT TRUY CẬP VÀO TRANG WEB

Tăng doanh số online, lượt đặt chỗ hoặc lượt đăng ký vào danh sách gửi thư bằng quảng cáo Google hướng mọi người đến trang web của bạn.

Telephone

TĂNG SỐ LƯỢNG CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI

Tăng số lượng cuộc gọi điện thoại từ khách hàng bằng cách sử dụng quảng cáo có hiển thị số điện thoại của bạn và nút nhấp để gọi.

Google Maps

TĂNG SỐ LƯỢT GHÉ QUA CỬA HÀNG

Thu hút nhiều khách hàng ghé đến cửa hàng hơn bằng cách sử dụng quảng cáo chỉ đường đến doanh nghiệp của bạn trên bản đồ.

Gọi Ngay Lokas.

Nhận báo giá từ Lokas.

+84906039838
Facebook Chat Maps