Google Display Network là gì?

Google Display Network là gì?

Quảng cáo Gmail trong tiếng Anh cũng gọi là Gmail Ads.

Quảng cáo Gmail là quảng cáo tích hợp xuất hiện trong tab Quảng cáo truyền thông xã hội trong hộp thư điện tử của bạn.

Một số trong những quảng cáo gmail cho phép mở rộng. Khi bạn click vô một trong nhiều quảng cáo như vậy, quảng cáo được mở rộng ra trở thành một email.

Quảng cáo dạng mở rộng có thể bao gồm âm nhạc, video hay những biểu mẫu cá nhân. Quảng cáo Gmail giúp bạn tiếp cận với khách hàng mới dưới hình thức người khác.

Chia sẻ tới bạn bè và gia đình