Về Lokas...

Lokas là một công ty hoạt động toàn bộ lĩnh vực Digital Marketing từ năm 2015 đến nay. Lokas đã thành công đưa nhiều thương hiệu phủ khắp mạng internet với nhiều thông điệp mạnh mẽ qua các hoạt động truyền thông của Lokas.

Lokas
Technology

Dịch vụ của Lokas.

Google Ads

Giúp doanh nghiệp triển khai và tối ưu Quảng Cáo Google.

Facebook Ads

Giúp doanh nghiệp triển khai & tối ưu Quảng Cáo Facebook

S.E.O

Giúp doanh nghiệp tối ưu kết quả tìm kiếm trên internet

Web Design

Giúp doanh nghiệp tạo văn phòng doanh nghiệp online

SMS Marketing

Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai Quảng Cáo SMS Brandname

Tổng Đài Ảo

Hỗ trợ thiết lập tổng đài hotline số đẹp cho doanh nghiệp

Left Home Bgr 02
"Lokas luôn cân nhắc giữa chi phí - lãi suất - thương hiệu cho doanh nghiệp. Tất cả được Lokas đánh giá bằng báo cáo cuối cùng."
Lokas.
Cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp

Đội ngũ

Boss

Tính Phạm

Digital MKT Manager

Statistics

Bùi Quang Anh

Sale Manager

Left Bn Ft Fix
Doanh nghiệp
tin tưởng
Dự án
đang hoạt động
Dịch vụ
doanh nghiệp
Hệ thống
phần mềm
Tiêu chí
phân tích
Phương án
tracking

Khách hàng của Lokas.

0948 231 639
Facebook Chat Skype: Lokas. contact@lokas.vn